ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณิตา อึ่งทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,09:00  อ่าน 967 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.3 เรื่องระบบนิเวศ ชุดที่ 1
รายละเอียดผลงาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Eวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบนิเวศ ชุดที่ 1 ความหมายและองค์ประกอบของระบบนิเวศ   โดย ครูญาณิตา  อึ่งทอง 


                                                                                                                                                            


RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.87 MB
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,09:00   อ่าน 967 ครั้ง