ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรม3.1 การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,11:01  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ท่องไปในโลก Kidbright
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,13:40  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ม.1
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:26  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน (ระบบตู้เย็น)
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,13:33  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำอธิบายรายวิิชา ออกแบบและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2561,14:16  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิฉุณีย์ เกียงเอีย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,13:13  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PPT การแก้ปัญหา ม.4 วิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:24  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทที่ 1 การคิดเชิงคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2561,13:57  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน เรื่อง ผังงาน (โครงสร้างแบบทำซ้ำ)
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,13:30  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน เรื่อง ผังงาน (โครงสร้างแบบทางเลือก)
ชื่ออาจารย์ : นางอริยา ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,13:27  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..