กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิภาพร รองเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางวรรณนิภา ทองหนัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอัญชัน มาศวิวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวฟาโรซา เอ็มเอ็ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญชนก ดีเบา
ครูอัตราจ้าง