กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอริยา ทองโอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0907049277
อีเมล์ : ariya@trsarit.ac.th