คณะผู้บริหาร

นางวรรณ์ลี ศรีชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นราวัลลภ์ ทองพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเกษรา ข่ายม่าน
ครู คศ.3

วิสูตร คงเพิ่ม
ครู คศ.3

นางพูนสุข นุชม่วง
ครู คศ.2

นายสนั่น มักอาน
ครู คศ.2