ประชาสัมพันธ์ฝ่ายงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 370) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปิดช่องลมห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 369) 19 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกลุ่มงานงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 370) 09 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 367) 05 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ Quality โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 376) 25 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 367) 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อพิธีเปิดสนามในการแข่งขันกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 364) 12 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมาเต้นท์ โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ในกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 358) 12 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งสายนำสัญญาณภาพและเบรกเกอร์ประจำห้องเรียน (อ่าน 174) 01 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 171) 01 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงในกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 175) 01 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์สมาร์ททีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 173) 01 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 180) 28 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกวอลเลย์บอล ลูกฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 179) 15 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 177) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 178) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้วู้ดบอล ลูกวู้ดบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 180) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 171) 24 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 172) 23 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 183) 19 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 185) 04 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ ATK และชุด PPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 176) 24 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216ล หลังคาทรงไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 188) 07 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 177) 04 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 178) 14 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 167) 14 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการซ่อมกล้องถ่ายรูป Nikon รุ่น D7200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 172) 09 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 169) 03 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตห้องบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 165) 26 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์พกพา Acer A515-45R8JX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 163) 24 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไทรเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 169) 19 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 195) 17 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 187) 17 พ.ย. 64