เผยแพร่ผลงานครู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 เรื่องประพจน์และการเชื่อมประพจน์ โดยใช้แบบฝึกท

ชื่อเรื่อง           : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 เรื่องประพจน์และการเชื่อมประพจน์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  จังหวัดตรัง
ชื่อผู้รายงาน     :  นางวิภาดา   จิ้วตั้น
ปีที่ทำการศึกษา :   2560

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 1411 ครั้ง