ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเขียนสมการฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล โดย ครูวิภาดา จิ้วตั้น

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเขียนสมการฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลให้อยู่

ในรูปสมการฟังก์ชันลอการิทึม และการเขียนสมการฟังก์ชันลอการิทึมให้อยู่ในรูปสมการ

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ จังหวัดตรัง

ชื่อผู้รายงาน : นางวิภาดา จิ้วตั้น

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปีที่ทำการศึกษา : 2557

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,00:00   อ่าน 291 ครั้ง