ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 : คุณครูวิภาดา จิ้วตั้
ชื่อเรื่อง    : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 (ค 21202)    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง   โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้รายงาน   :  นางวิภาดา   จิ้วตั้น
ชื่อสถานศึกษา   :  โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
ปีที่ทำการศึกษา :   2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2557,00:00   อ่าน 279 ครั้ง