เผยแพร่ผลงานครู
บทคัดย่อ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้การวัดและประเมินผลกระบวนทำงานและผลงาน

ชื่อผู้รายงาน     :  นางอริยา  ทองโอ

ปีที่ทำการศึกษา :   2560

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 1262 ครั้ง