เผยแพร่ผลงานครู
รายงานประเด็นท้าทาย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note เรื่อง กรด-เบส รายวิชา เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมยมศึกษาปีที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 413 ครั้ง