ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ประกาศโรงเรียน
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนทั่วไป)
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทตัดย่อรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 22 ธ.ค. 60
เผยแพร่คู่มือมัคคุเทศก์ เพื่อนำชมบ้านตระกูลคีรีรัตน์ 19 พ.ค. 60
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.3 เรื่องระบบนิเวศ ชุดที่ 1 11 ม.ค. 60
ครูสิริเสาวภาคย์ ขวัญเมือง บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง นาฎยลักษณ์ทั 13 พ.ย. 59
เรียนออนไลน์กับ มอ. 11 ก.ค. 59
ชุดการสอนสื่อประสม ครูอริยา ทองโอ 27 ธ.ค. 58
เผยแพร่ผลงาน คุณครูญาญิตา อึ่งทอง 30 ต.ค. 58
ดาวน์โหลด สลิปเงินเดือน คลิกที่นี่ 02 มิ.ย. 58
เชิญเข้าสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 06 ก.พ. 58
ขอแสดงความยินดี นายณัฐพงษ์ ดีเบา ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน วิชา GAT ภาษาไทย 06 ม.ค. 58
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน