ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่
ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไป) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) 25 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 17 มี.ค. 66
ตารางวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 17 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
. 07 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 07 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักเรียน
ขอเชิญ นักเรียนและผู้สนใจ ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 07 มี.ค. 66
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 01 ก.ย. 65
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 01 ก.ย. 65
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 01 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบุคคล
คู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานบุคลล 10 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปิดช่องลมห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกลุ่มงานงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ Quality โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อพิธีเปิดสนามในการแข่งขันกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมาเต้นท์ โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ในกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2565 14 ก.ค. 65
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2565 04 ก.ค. 65
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 09 พ.ค. 65
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565 31 ม.ค. 65
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 05 ม.ค. 65
SAR ประจำปี 2564 01 พ.ย. 64
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานประเด็นท้าทาย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note เรื่อง กรด-เบส รายวิชา เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมยมศึกษาปีที่ 6
การเปรียบเทียบผลการสอนความน่าจะเป็นด้วยสื่อลูกเต๋า
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 เรื่องประพจน์และการเชื่อมประพจน์ โดยใช้แบบฝึกท
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดย ครูอรวรรณ ดำจุติ
บทคัดย่อ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้การวัดและประเมินผลกระบวนทำงานและผลงาน
เผยแพร่ สื่อนวัตกรรม เว็บไซต์ ต้นไม้โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์พูดได้ คุณครูสุนทร นาศรี
ข่าวการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน