รายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปี64-65
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.13 MB
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB