ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ วรรณ์ลี ศรีชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นราวัลลภ์ ทองพันธ์