เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชตรังรังสฤษฎ์

*หล่อหลอมใจเราไว้ให้เป็นหนึ่ง

เพื่อเด็ดดึงดวงดาวพราวนภา

รวมความรักภักดีทุกวิชา

สานศรัทธากล้าแกร่งทุกแรงใจ

สีม่วงดังมีพลังทุกหวังวาด

สีขาวสะอาดบริสุทธิ์สดใส

ร่วมประสานให้บรรจงคงยิ่งใหญ่

เกียรติเกริกไกรในธานีศรีสง่า

ตรังรังสฤษฎ์เก่งคิด  ตรังรังสฤษฎ์เก่งกล้า

เด่นกีฬาวิชาการ

ตรังรังสฤษฎ์ร่วมจิตสร้างสรรค์

ร่วมฝ่าฝัน ... เพื่อฝันวันใหม่

(ซ้ำ * )

ประกาศชัย   ให้โลกรู้

เรา  สู้  สู้  สู้  สู้  สู้  สู่ ... หวัง ตรังรังสฤฎ์

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB