ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยงยุทธ ปูขาว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/12/2014
ปรับปรุง 10/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 101180
Page Views 147164
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ /อัตลักษณ์วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สร้างนิสัยใฝ่ดี  ใฝ่รู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง