ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยงยุทธ ปูขาว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/12/2014
ปรับปรุง 12/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 105318
Page Views 154184
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ /อัตลักษณ์วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สร้างนิสัยใฝ่ดี  ใฝ่รู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง